Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Hizmetleri


İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında sürekli danışmanlık hizmetleri 
Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri ile işyeri iç yönetmeliklerinin hazırlanmasına
   ilişkin hizmetler 
Özlük dosyalarının hazırlanmasına ve denetlenmesine ilişkin hizmetler 
İşyeri tescili ile devir ve birleşmelerine ve işyerlerinin kapatılmasına ilişkin hizmetler 
İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin danışmanlık hizmetleri 
Asgari işçilik ve uzlaşma konularına ilişkin danışmanlık ve ön denetim hizmetleri 
İstihdam teşvikleri konusunda danışmanlık hizmetleri 
Alt işverenlerin iş ve işlemlerinin, iş ve sosyal güvenlik mevzuatına uygunluğunun denetimi
   ve raporlanması hizmetleri 
İş ve sosyal güvenlik hukuku yükümlülükleri açısından risk değerlendirmesi yapılması
   ve raporlanması hizmetleri 
İdari para cezaları ve prim farklarına itiraz sürecinde danışmanlık hizmetleri 
İşyeri kayıt ve belgelerinin teftişe hazırlanmasına,incelemeye sunulmasına ve teftiş
   verilmesine ilişkin hizmetler 
İş akdinin feshi ve iş uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin hizmetler 
Yurtdışı işçi istihdamına ilişkin konularda danışmanlık hizmetleri 
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin danışmanlık hizmetleri 
İş ve sosyal güvenlik mevzuat desteği ve sirküler hizmetleri 
İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında eğitim ve seminer hizmetleri